Sześć gmin województwa stworzy wspólną ponadlokalną strategię

Przedstawiciele gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Pierzchnica i Raków zainicjowali prace nad strategią ponadlokalną. Połączenie wysiłków kilku samorządów pomoże np. w zdobyciu środków zewnętrznych, w tym dofinansowań unijnych.

Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się z inicjatywy burmistrza Chmielnika Pawła Wójcika, który zaprosił pozostałych włodarzy do swojego miasta. Przedyskutowano m.in. zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu strategii ponadlokalnej.

Jeśli porozumienie zostanie przyjęte przez rady poszczególnych gmin, to wówczas będą one mogły wspólnie aplikować o środki zewnętrzne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

ZOBACZ TEŻ: Miejski Obszar Funkcjonalny Miast Północy – porozumienie 11 samorządów regionu

Współpraca pomiędzy samorządami Buska, Chmielnika, Gnojna, Pierzchnicy, Szydłowa i Rakowa będzie dotyczyć przede wszystkim dziedzin takich jak kultura, turystyka, energetyka, odnawialne źródła energii i edukacja.

– Korzyści z opracowania strategii ponadlokalnej to również wspieranie więzi międzysąsiedzkich, rozwijanie współpracy międzygminnej w zakresie usług publicznych i silniejszej współpracy samorządów z instytucjami lokalnymi – czytamy na stronie gminy Chmielnik.

Strategia ma być konsultowana z sąsiednimi samorządami i związkami gmin, partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin i innymi instytucjami. Gotowy projekt strategii zostanie przedłożony do przyjęcia radom gmin biorących udział w przedsięwzięciu.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości