16 marca 2020

Będzie wsparcie dla NGO!

Narodowy Instytut Wolności poinformował, że pracuje nad programem zmniejszenia wpływu pandemii koronawirusa na sytuację organizacji obywatelskich. Ograniczenie organizacji imprez masowych oraz wydarzeń powyżej 50 osób może znacząco wpłynąć na budżet organizacji […]
6 kwietnia 2020

Zostało 8 dni na składanie wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Do wydania jest blisko 300 tysięcy złotych

  Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dotację Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego na realizacje projektów. Kwoty jednorazowych dotacji sięgają 5 tysięcy złotych, a w całym programie przewidziano 285 tysięcy […]
12 maja 2020

Rekomendacje dla samorządów od Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przygotowała rekomendacje dla samorządów w związku z epidemią koronawirusa. Przedstawiciele organizacji zwracają szczególną uwagę  na sytuację świętokrzyskich organizacji trzeciego sektora, które nie mają możliwości realizowania […]
25 maja 2020

Ciekawe wydarzenia w gminie Sitkówka-Nowiny

Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie działające na terenie Gminy Sitkówki-Nowiny rozpoczyna działania w ramach projektu, który będzie realizować dla mieszkańców swojej Małej Ojczyzny. Dzięki wsparciu z NIW- CRSO oraz lokalnych partnerów, w najbliższym czasie […]
25 lutego 2021

KOWES dofinansuje usługi księgowe dla ngo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”  ogłosił uzupełniający nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi […]