Brak zaufania Polaków do reklam telewizyjnych

Nie jest dobrze z zaufaniem do telewizji. Przynajmniej taki wniosek można wyciągnąć po lekturze badań serwisu YouGov. Aż 4 na 10 Polaków w ogóle nie ufa reklamom, które publikowane są w telewizji – podaje portal biznes.wprost.pl

Badanie przeprowadzone zostało przez serwis badawczy YouGov na grupie ponad 18 tys. osób z 17 państw. Badani pytani byli o to, czy reklamy prezentowane zarówno w mediach tradycyjnych, jak i „nowych” (internet) są dla nich wiarygodne. Pod uwagę brano 10 wybranych kanałów.

Trzecie miejsce od końca

Zaledwie 40 proc. Polaków przyznaje, że prezentowane w telewizji treści marketingowe są dla nich wiarygodne. Zajmujemy zatem trzecie miejsce od końca na 17 państw biorących udział w przedsięwzięciu badawczym. Dwie ostatnie tabele za Polską wypełniły jedynie Dania i Szwecja z wynikiem 37 proc. Treściom w telewizji najbardziej ufają mieszkańcy Indii (69 proc.).

– Każdy z nas spotkał się ze spotem, który wydawał się absurdalny i wręcz irytujący. Nie oznacza to jednak, że była to źle zrobiona reklama. Po prostu była źle dopasowana. Ze względu na swoje ograniczenia, marketing TV nigdy nie zbliży się swoją precyzją dotarcia do, chociażby reklamy internetowej – komentuje dla biznes.wprost.pl Michał Bąk z Founders.pl.

W skali światowej telewizja i radio zajmują wysokie notowania związane z ich wiarygodnością. Z analizy wyników badania YouGov można wywnioskować, że zaufanie do tych mediów wynosi odpowiednio 52 i 51 proc.

Polacy bardziej ufają treściom w social mediach

Użytkowników mediów społecznościowych wciąż przybywa. Stanowią one wirtualne miejsce kontaktów międzyludzkich, ale też platformę multimedialną oraz swoisty banner reklamowy. Nic więc dziwnego, że jeżeli chodzi o social media, Polacy darzą je zaufaniem, które wynosi 38 proc. To sprawia, że znajdujemy się w ścisłej czołówce, a przed nami są badani z Indii (48 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (45 proc.) i Meksyku (39 proc.)

Średnia światowa, a Polska

„A jak prezentuje się wynik Polski na tle światowej średniej? Jak wynika z badań YouGov, plasujemy się sporo powyżej granicy wyznaczonej przez przedstawicieli wszystkich nacji, biorących udział w badaniu, która wynosi 28 proc.

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że inne formy mediów cyfrowych, takie jak strony internetowe i wyszukiwarki, osiągają wyższy poziom wiarygodności na poziomie globalnym (odpowiednio 38 proc. i 41 proc.)” – podaje biznes.wprost.pl

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości