KONTAKT

Redakcja:

Reklama:

[email protected]

tel. 690 231 447

Wydawca:

Nowe Media Świętokrzyskie sp. z o.o. - spółka non profit

W naszym Zespole Redakcyjnym przestrzegamy zasad Kodeksu Etyki
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zarząd, Prezes, Zgromadzenie Wspólników i inne organy wydawcy, nie mają wpływu na niezależność i opinie dziennikarzy.

Przyjmując zasady Karty Etycznej Mediów i deklaracji Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, uznajemy, że:

 

– zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej,

 

– wolności słowa i wypowiedzi musi towarzyszyć odpowiedzialność za publikacje w prasie, radiu, telewizji czy Internecie,

 

– dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne powinny mieć pierwszeństwo wobec interesów autora, redaktora, wydawcy lub nadawcy.