Dwa miliony zł dla kieleckich szkół zawodowych

Kielecki „Informatyk” i „Ekonomik” otrzymają dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 2 mln zł na sprzęt, oprogramowanie, szkolenia i praktyki dla uczniów.

Dzięki dofinansowaniu 135 uczniów zdobędzie nowe kwalifikacje, a prawie 100 uczniów weźmie udział w stażach u pracodawców. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach 75 uczniów z kierunków technik reklamy i technik ekonomista odbędzie szkolenia zawodowe w ramach projektu „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa.  Mogą też liczyć na płatne staże zawodowe.

Na dofinansowaniu skorzystają też nauczyciele z „Ekonomika”. Dla dziewięciu z nich przewidziano studia podyplomowe z grafiki komputerowej, reklamy i nowych mediów oraz kurs fotografii reklamowej.

ZOBACZ TEŻ: KGP: W ubiegłym roku w wyniku oszustw m.in. „na wnuczka” polscy seniorzy stracili 86 mln zł

W szkole powstaną cztery nowe branżowe pracownie: nowych mediów i grafiki komputerowej, graficzno-poligraficzna i produktów reklamowych, fotografii reklamowej oraz laboratorium nowoczesnego centrum outsourcingu procesów biznesowych.

Milion złotych trafi też do Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka. Program obejmie 60 uczniów z kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i 6 nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających i specjalistycznych warsztatach wykraczających poza podstawę programową. 24 uczniów będzie mogło odbyć płatne staże zawodowe.

Dofinansowanie projektów było możliwe dzięki przeznaczeniu oszczędności, wynikających z korzystnego obecnie kursu euro, na konkurs z Poddziałania „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekty obydwu kieleckich szkół zakładają kompleksowe wsparcie, uwzględniające potrzeby zarówno uczniów, nauczycieli, jak i samych placówek edukacyjnych – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości