Nowe prawo telekomunikacyjne. Jakie zmiany dla konsumentów?

Europejski kodeks łączności telefonicznej, który obowiązuje od 21 grudnia reguluje działalność firm telekomunikacyjnych. Pojawiło się w nim kilka zmian, które rozszerzają prawa konsumentów.

Prace nad zmianą unijnej dyrektywy ePrivacy z 2002 r. trwały już od dawna. Od 21 grudnia 2020 r. w ostatecznej formie wszedł w życie i zastąpił cztery dotychczasowe dyrektywy UE. „Nowe przepisy przede wszystkim zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym dają im prawo do bezproblemowego wypowiedzenia umowy z operatorem i wzmacniają ochronę konsumentów w sieci” – czytamy na portalu dw.com

Najważniejszą zmianą dla konsumentów jest możliwość rozwiązania umów za pośrednictwem e-maila. Dotychczas abonent, który chciał zakończyć umowę, musiał wysłać odpowiedni dokument poprzez pocztę tradycyjną lub bezpośrednio pójść do punktu obsługi klienta. Operatorzy zobowiązani są także do wysłania potwierdzenia przyjęcia takiej wiadomości.

Kolejną ważną zmianą dla klientów jest konieczność przekazania nam przez operatora informacji o umowie, która dobiega końca. Firmy telekomunikacyjne nie będą już mogły przedłużać automatycznie naszych umów na czas nieokreślony.

– Dzięki tym zmianom wyeliminujemy sytuacje, w których – bez świadomości klientów – ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia – powiedział Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jak informuje KPRM, operatorzy będą musieli udostępnić narzędzia do monitoringu używanych przez nich usług, a w szczególności zużycia transferu danych w danym okresie rozliczeniowym oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług dostępu do internetu, w przypadku uruchomienia procesu zmiany dotychczasowego usługodawcy.

Zmiany także dla komunikatorów internetowych

Znowelizowana dyrektywa unijna zobowiązała również firmy do zapewnienia cyberbezpieczeństwa zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i rozmów za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W związku z tym, operatorzy mają obowiązek poinformowania odpowiednich organów o sytuacjach związanych np. z wyciekiem danych. W zgłoszeniu będzie musiała pojawić się informacja odnośnie liczby użytkowników, których dotyczy incydent, zasięgu oraz czasie trwania. Dodatkowo na łamach strony internetowej będzie musiało pojawić się ostrzeżenie o zdarzeniu wraz ze wskazówkami, w jaki sposób zniwelować skutki danej sytuacji.

Dodatkowo firmy nie będą mogły już śledzić aktywności internautów za pośrednictwem plików cookies jeżeli użytkownicy nie wyrażą uprzednio na to zgody.

Dzięki nowym przepisom zwiększy się zarówno bezpieczeństwo użytkowników, ale i ułatwione zostaną procedury, które wcześniej były nieco bardziej skomplikowane.