Po pożarze w Nowinach w powietrzu ksylen, kwas azotowy i amoniak