Reha for Blind in Poland 2021 – wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce zapraszają wszystkich Koordynatorów ds. dostępności z Województwa Świętokrzyskiego oraz osoby decyzyjne, które dbają o szeroko pojętą dostępność informacyjną, komunikacyjną, cyfrową oraz architektoniczną na Konferencję regionalną, której hasło przewodnie brzmi: ,,Dostępność na serio – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans’’ oraz Piknik integracyjny.

 

Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w formie stacjonarnej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (Sala Lustrzana) oraz w formie online – transmisja na platformie zoom: https://us02web.zoom.us/j/83246212974

Prelegenci występujący podczas Konferencji zaprezentują zagadnienia dotyczące prawnych oraz praktycznych zagadnień szeroko pojętej dostępności oraz wskażą działania, które są podejmowane na rzecz dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w Województwie Świętokrzyskim.

Elementem obligatoryjnym uczestnictwa w Konferencji zarówno w formie stacjonarnej lub online jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/j4P3EQv7

Plan Konferencji:

  • 11:00 – Rozpoczęcie Konferencji
  • 11:05 – 11:25 – Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu Idol Fundacji Szansa dla Niewidomych
  • 11:25 – 11:45 – Działania Fundacji Szansa dla Niewidomych na rzecz poprawy dostępności – wystąpienie Marka Kalbarczyka Przewodniczącego Rady Fundatorów Szansa dla Niewidomych
  • 11:45 – 12:05 – Czym jest dostępność cyfrowa, nadmiernym obciążeniem czy korzystną inwestycją? – wystąpienie Henryka Rzepki, przedstawiciela Firmy Altix
  • 12:05 – 12:25 – Prawo o dostępności – między powinnością, a przymusem – wystąpienie Roberta Więckowskiego, Wiceprezesa Fundacji Kultury bez Barier
  • 12:25 – 12:45 – Działania podejmowane na rzecz dostępności architektonicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w Województwie Świętokrzyskim – wystąpienie Piotra Pawełko, Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • 12:45 – 13:00 – Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Wydarzenie objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski natomiast Ambasadorem wydarzeń jest Wicemarszałek Renata Janik.

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Pani Wiktoria Kowalska telefon 41 342-17-80 – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości