Studenci mogą zdobyć zaliczenie z zajęć jeżeli wspierają walkę z kornawirusem

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o zwiększeniu możliwości odbywania praktyk dedykowanych dla studentów w instytucjach realizujących zadania dotyczące zwalczania COVID-19.

Studenci już teraz mogą poszukiwać praktyk m.in. w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, ale również w Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia.

Co ważne, jeżeli uczelnia wyrazi taką zgodę, student, który wybierze praktyki w instytucji walczącej z epidemią może na tej podstawie uzyskać zaliczenie zajęć. Z tej propozycji mogą skorzystać studenci wielu kierunków, ale przewidywane są również pewne wyjątki.

– 12 stycznia weszło w życie rozporządzanie Ministra Edukacji i Nauki z 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów. Zachęcamy studentów do angażowania się w działania podmiotów realizujących zadania służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 – czytamy na stronie resortu.

Zadaniem studentów, którzy zgłoszą się do poszczególnych instytucji będzie między innymi obsługa infolinii i poczty elektronicznej związanych z Narodowym Programem Szczepień. Żacy mieliby dokonywać rejestracji osób, które chcą za pośrednictwem infolinii ustalić datę szczepienia. Uczestniczyliby również w procesach logistycznych czy zakupowych.

Uczelnie, które chcą zostać uczestnikiem projektu, mają możliwość zmiany i dostosowania programu studiów w taki sposób, aby chętni studenci mogli uzyskać zaliczenie określonych zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

Za pośrednictwem regionalnych koordynatorów, których wyboru dokonało środowisko akademickie, można kierować do ministerstwa pytania lub zgłaszać propozycje rozwiązań.

Możliwości te nie mają zastosowania do kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których obowiązują szczególne regulacje wynikające z rozporządzeń określających te standardy – wymienia ministerstwo.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

fot. gov.pl

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości