Ważne zmiany w 500+. Co należy zrobić, aby nie stracić świadczenia?

Rodzice muszą pamiętać o konieczności złożenia wniosku w terminie. Jeżeli tego nie zrobią, nie otrzymają świadczenia.

Program „Rodzina 500+” obejmuje blisko 4 mln dzieci w Polsce. To wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Od tego roku w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące rządowego programu. Świadczenie przyznawane będzie na okres od 1 czerwca 2020 r. do 1 maja 2022 r.

Żeby dalej korzystać z ze wsparcia trzeba pamiętać o ponownym złożeniu wniosków. Od 1 lutego dokumenty możemy składać za pośrednictwem internetu, a od 1 marca przyjmowane one będą w urzędach.

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ucina wszelkie spekulacje dotyczące zawieszenia rządowego programu, które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa.

– W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na ten cel – poinformowało ministerstwo.

Kiedy otrzymamy świadczenie?

Należy pamiętać, że wypłata świadczenia uzależniona jest od prawidłowo uzupełnionego wniosku. Jeżeli nie złożymy go w terminie, to nie otrzymamy wyrównania za poprzednie miesiące.

  • do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.