Wojewoda podsumował rok 2020. 1,7 mld złotych dla województwa świętokrzyskiego

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podsumował realizację programów rządowych w 2020 roku. Pomimo trudnych czasów pandemii COVID-19, zrealizowano szereg projektów, dzięki którym do naszego regionu trafiło ponad 1,7 mld zł. 

W ubiegłym roku udało się zrealizować 20 programów dotyczących bardzo różnorodnych dziedzin. Wojewoda Zbigniew Koniusz nie krył zadowolenia, że nastąpiło to pomimo trudnych okoliczności pandemii koronawirusa.

– W ostatnich latach znacząco skrócił się dystans między nami a Europą Zachodnią. To, co kiedyś było tylko marzeniem, że dosięgniemy Europę Zachodnią, już nam się prawie udało i cały czas pniemy się do czołówek gospodarczych świata – stwierdził wojewoda.

Przewodniczący sejmiku województwa Andrzej Pruś podkreślił, że najważniejsza była dobra współpraca pomiędzy samorządem województwa i urzędem wojewódzkim. Wsparcie rządowe było bardzo istotne z punktu widzenia wielu świętokrzyskich samorządów.

ZOBACZ TEŻ: Duże ognisko koronawirusa w DPS w Sandomierzu. Zakażona prawie połowa pensjonariuszy

– Są gminy w świętokrzyskim, które z zewnątrz dostają połowę swojego budżetu. To pieniądze z programów rządowych i duży bodziec do rozwoju tych gmin. Środki te uzupełniły wkłady własne samorządów do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i umożliwiły ich dokończenie – powiedział Pruś.

Spośród realizowanych programów największe fundusze przekazano na Rodzinę 500 plus. 183 tys. świętokrzyskich dzieci otrzymały w sumie 1,168 mld zł. Program „Dobry Start”, również skierowany do najmłodszych, kosztował 41 mln zł i objął 135 tys. dzieci.

44,5 mln zł trafiło do domów pomocy społecznej w regionie, przede wszystkim na ochronę przed COVID-19.

Na dodatkowe wsparcie mogli też liczyć seniorzy, których ujęto w programie „Senior+”. W naszym województwie działają już 42 placówki stworzone z myślą o ich potrzebach – 12 domów seniora i 30 klubów seniora. W minionym roku powstało 15 z nich – 3 domy i 12 klubów.

3,5 mln zł trafiło z funduszy rządowych na pomoc w dostarczaniu zakupów i innych niezbędnych produktów seniorom powyżej 70 roku życia. Do programu „Wspieraj seniora” włączyło się 97 gmin z województwa.

W ramach Fundusz Dróg Samorządowych w województwie wyremontowano 191 km dróg gminnych i powiatowych za 115 mln zł.

Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych do województwa trafiło 397 mln zł w dwóch naborach – jednym ogólnym i drugim na konkretne inwestycje.

Poza tym, wśród zrealizowanych programów były też te dotyczące niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, środowiska Romów czy też dofinansowania przewozów autobusowych.