Chroń bioróżnorodność, bez niej nie ma życia na ziemi

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, obchodzony 22 maja, został uczczony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska kampanią pod hasłem „Chroń bioróżnorodność”, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Głównym celem kampanii jest uświadomienie, jak ogromną wartość ma zachowanie różnorodności form życia na Ziemi.

Inicjatywa „Chroń bioróżnorodność” jest kierowana zarówno do dzieci, młodzieży, oraz dorosłych, w tym nauczycieli zaangażowanych w ochronę przyrody i edukację. W ramach kampanii, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, planowane są warsztaty, szkolenia i webinaria, a także publikacje i krótkie artykuły w mediach społecznościowych, prezentujące konkretne przykłady działań związanych z ochroną bioróżnorodności w Polsce.

„Wśród tych działań znajdują się projekty związane z odbetonowaniem przestrzeni miejskich, odtwarzaniem terenów podmokłych, mokradeł, torfowisk, zwalczaniem inwazyjnych gatunków. Skupiamy się na ochronie gatunków i siedlisk, dbamy o stabilność i trwałość ekosystemów, zdając sobie jednocześnie sprawę, jak ważna jest różnorodność biologiczna dla naszego życia” – podkreśliła Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

ZOBACZ TEŻ: W poniedziałek Ruch Marka Materka zaprezentuje swoją partię polityczną

Wiceszefowa resortu dodała, że jesienią odbędą się także webinaria skierowane do samorządowców, które, będą dotyczyć programów dla terenów wiejskich, takich jak rekultywacja oczek wodnych i zadrzewiania pasów między uprawami, by pożyteczne owady miały schronienie przed zimą.

„Bioróżnorodności jest niezbędna dla istnienia życia na Ziemi, ponieważ bogactwo gatunków i wzajemne powiązania między nimi pełnią niezastąpioną rolę, zapewniając nam dostęp do żywności, leków, surowców naturalnych oraz innych korzyści, które oferuje nam przyroda” – podkreśliła wiceminister klimatu i środowiska.

Wiceminister Golińska wskazała również, że 22 maja rozpoczęła się czwarta edycja programu „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Jest on skierowany do samorządów, które już zrealizowały projekty związane z rekultywacją przestrzeni miejskiej, zagospodarowaniem zdegradowanych terenów poprzemysłowych czy retencją wody.

„Zabetonowana rzeczywistość w miastach prowadzi do powstawania tzw. wysp ciepła, nagłych powodzi i bardzo niekorzystnych warunków do życia w czasie upałów. Chcemy temu przeciwdziałać, dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, który będzie zobowiązywał samorządy miast powyżej 20 tys. mieszkańców do tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu” – zaznaczyła Małgorzata Golińska.

Kampania jest prowadzona przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest instytucją finansującą przedsięwzięcia wspierające zrównoważony rozwój Polski, w tym w obszarze edukacji i ochrony przyrody.

„W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył ponad 248 mln zł na programy związane z edukacją, takie jak program Edukacja Ekologiczna, który kształtuje proekologiczne postawy, umożliwiając zrozumienie funkcjonowania przyrody i innych elementów środowiska, a także dotyczące transformacji energetyczno-klimatycznej” – powiedział Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

NFOŚiGW ściśle współpracuje z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które przeznaczają 137 mln zł na edukację regionalną. Środki te trafiają m.in. do szkół w ramach projektu „Zielone Serce Szkoły” – pracowni ekologicznych dla dzieci i młodzieży, poświęconych ochronie przyrody oraz odnawialnym źródłom energii.

„Niedawno uruchomiliśmy także mikrogranty w wysokości do 8 tys. zł, które są rozdzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i mają na celu wspieranie inicjatyw młodych ludzi związanych z ochroną środowiska” – podkreślił Sławomir Mazurek.

W ciągu 34 lat swojej działalności NFOŚiGW przeznaczył prawie 2 mld zł na ochronę przyrody, w tym ponad 500 mln zł w 2022 r. Oprócz działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, fundusz inwestuje również w ochronę przeciwpożarową obszarów leśnych oraz wykup gruntów przez parki narodowe, aby objąć najcenniejsze przyrodniczo obszary w ich otulinie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości