Finanse w czasach inflacji: Polacy coraz częściej odkładają pieniądze na realizację własnych marzeń

Prawie 70 proc. Polek i Polaków deklaruje oszczędzanie pieniędzy, z czego ponad połowa z myślą o zabezpieczeniu przyszłości. Chociaż tempo inflacji wyraźnie odciska się na domowych budżetach, to prawie jedna czwarta Polaków inwestuje. Grupa ta zauważalnie wzrosła w ostatnim roku – wynika z najnowszego badania “Finanse w czasach inflacji” zrealizowanego przez Autopay.

Według badania “Finanse w czasach inflacji” zrealizowanego przez Autopay, 69 proc. Polek i Polaków deklaruje oszczędzanie pieniędzy. Najczęściej czynią to mieszkańcy największych miast (trzech na czterech ankietowanych), najrzadziej osoby ze średniej grupy wiekowej. Oszczędności nie posiada co czwarty respondent.

– Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do obszaru zabezpieczenia finansowego i podejmują różne działania w celu poprawy swojej sytuacji. Jednak rosnące od dwóch lat koszty życia sprawiły, że tylko część może to robić na bieżąco i w zasadzie w tym okresie odsetek oszczędzających właściwie się nie zmienił – mówi Wojciech Murawski, Członek Zarządu i Dyrektor Komercjalizacji Autopay. – Wysoka inflacja znacząco utrudniła odkładanie pieniędzy. Robili to tylko ci, którzy do tej pory mieli taką możliwość – dodaje.

Polacy myślą o poduszce finansowej i zabezpieczeniu przyszłości

Jak wynika z badania “Finanse w czasach inflacji” oszczędzanie z myślą o przyszłości od lat jest priorytetowym celem Polaków. W poprzednim roku deklarowało go sześciu na dziesięciu ankietowanych. Natomiast w 2023 r. odsetek oszczędzających na zabezpieczenie przyszłości swojej, dzieci i wnuków nieco spadł, na rzecz wakacji, zakupu mieszkania, auta czy emerytury.

– Wyniki sugerują, że po doświadczeniu pandemii i czasach kryzysu Polacy niekoniecznie decydują się częściej odkładać na zabezpieczenie przyszłości, bo ta przyszłość jest po prostu nieprzewidywalna. Deklarują natomiast częściej oszczędzanie na realizację marzeń i życiowych planów – takich jak wakacje, zakup mieszkania czy samochodu – mówi Wojciech Murawski.

Zabezpieczenie przyszłości to cel częściej wskazywany przez mężczyzn, kobiety odkładają na wakacje. Najmłodsi częściej oszczędzają pieniądze na mieszkanie lub dom, najstarsi dla dzieci i wnuków. Na zabezpieczenie emerytury częściej niż pozostałe grupy wiekowe wskazują ankietowani w średnim wieku. Mieszkańcy największych miast częściej niż pozostali oszczędzają pieniądze na dom lub mieszkanie, najmniej w tej kategorii odkładają mieszkańcy wsi.

Bieżące wydatki największym obciążeniem domowych budżetów

Wśród głównych wydatków domowych respondenci najczęściej wskazywali dwa obszary: rachunki za utrzymanie i prowadzenie domu oraz żywność i chemia domowa. Rzadziej wymieniali zdrowie, transport czy spłatę pożyczek i kredytów.

– Dziś bieżące opłaty za utrzymanie domu stały się poważnym obciążeniem i w przypadku osób starszych sięgają nawet 80 proc. budżetu. Podobny udział w budżecie ma zakup żywności i chemii domowej. W najstarszej grupie kwoty przeznaczane na zakup produktów i usług związanych ze zdrowiem stanowią dwa razy większą część wydatków niż w młodszych grupach – komentuje ekspert Blue Media. – W obecnych realiach tylko najmłodsi, zwykle wciąż mieszkający z rodzicami, częściej niż inne grupy wydają pieniądze na ubrania, hobby, rozrywkę i jedzenie poza domem.

Rachunki za utrzymanie i prowadzenie domu rzadziej spędzają sen z powiek mieszkańcom wsi niż miast. Z kolei zdrowie najwięcej miejsca zajmuje w budżetach mieszkańców małych i średnich miast, tam mniej istotne są wydatki na transport.

Domeną mieszkańców największych miast, podobnie jak kobiet, są ubrania i kosmetyki. Kobiety wydają więcej od mężczyzn na zdrowie, ci zaś większą część budżetu przeznaczają na utrzymanie samochodu oraz spłatę pożyczek.

Na co Polacy najchętniej wydają nadwyżki finansowe?

Z badania Autopay wynika, że trzech na dziesięciu ankietowanych przeznacza wolne środki na podróże, co czwarta osoba na kosmetyki i ubrania. Co ósmy badany deklaruje, że nie posiada oszczędności.

Najmłodsi z wolnych środków finansowych najczęściej kupują ubrania i kosmetyki, opłacają rozrywkę, także w wersji online, a zwłaszcza jedzenie poza domem (27 proc.). Najstarsi wydają więcej na zdrowie. W tej grupie również najwięcej osób (19 proc.) deklaruje, że nie ma wolnych środków.

Kobiety z dostępnych środków najchętniej kupują ubrania i kosmetyki. Nieco częściej niż mężczyźni wybierają rozrywkę poza domem oraz troskę o zdrowie. Mężczyźni nadwyżki finansowe przeznaczają na hobby i zajęcia dodatkowe swoje lub dzieci, także na zakup elektroniki, rozrywkę online czy sport.

Czy Polacy inwestują pieniądze?

Niemal co czwarty badany inwestuje (23 proc.). To skok aż o 7 p.p. rok do roku. To może być efekt wysokiej inflacji i próba ochrony posiadanego kapitału. Gdy pieniądze tracą na wartości więcej osób decyduje się je inwestować zamiast odkładać na koncie. Takie działanie w największym stopniu jest domeną mężczyzn, osób młodszych oraz mieszkańców największych miast.

Wśród tych, którzy nie inwestują, połowa jako główną przyczynę podaje brak kapitału – podkreślają to szczególnie najstarsi badani. Co trzeci respondent nie ma odpowiedniej wiedzy, żeby inwestować, co piąty – nie ufa produktom inwestycyjnym i tyle samo uważa, że to za duże ryzyko.

Źródło: Autopay, Monday News

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości