Piotr Wawrzyk stanie przed komisją ślędczą ds. afery wizowej?

Dziś o godz. 10 rozpocznie się pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej. Komisja ma ustalić plan pracy, wnioski dowodowe i listę pierwszych świadków, którzy zostaną wezwani.

Szef sejmowej komisji śledczej Poseł Michał Szczerba poinfomował dla portalu RMF o planownych osobach, które zostaną wezwane na przesłuchania.

Mam nadzieję, że Piotr Wawrzyk w tej sprawie będzie mówił, że będzie próbował się bronić. Skonfrontujemy jego słowa później prawdopodobnie z tym, czego doświadczyli pracownicy MSZ, czego doświadczyli pracownicy urzędów konsularnych – mówi Szczerba.

Na krótkiej liście osób, które mają być wezwanę przed komisję jest były Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.

Komisja ma badać nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ustalić liczbę oraz tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę RP lub wobec których zalegalizowano pobyt na terytorium RP w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej lub innych podmiotów i osób podlegających kontroli Sejmu. Komisja ma ocenić umowy dotyczące pośrednictwa wizowego oraz działania podejmowane w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją.

Zakres prac komisji ma objąć okres od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości