Rozbito zorganizowaną grupę przemytników ludzi

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem imigrantów przez granicę polsko-białoruską do krajów Europy Zachodniej. Aktualnie w toku prowadzonego postępowania występuje 32 podejrzanych.

Postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału SG, nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała (w celu osiągnięcia korzyści majątkowych) nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej. Członkowie grupy przerzucali obcokrajowców, którzy nie mieli dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali do krajów Europy Zachodniej. Szacuje się, że przestępcy mogli przemycić w ten sposób około 2 600 osób. Cudzoziemiec zaś, który nielegalnie próbował dostać się do Europy, musiał przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów.Z ustaleń funkcjonariuszy pionu operacyjnego Straży Granicznej oraz prokuratora wynika, że w skład zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej wchodzą zarówno obywatele Polscy, jak i obywatele Ukrainy, Iraku i Białorusi. Proceder polegał na organizowaniu nielegalnej migracji, organizowanej już w Turcji, Iraku i na Białorusi. Imigrantami byli najczęściej obywatele Iraku, Syrii i Palestyny, którzy najpierw trafiali na Białoruś, a następnie (po nielegalnym przekroczeniu granicy z Polską) byli transportowani w głąb kraju aż do granicy niemieckiej.Aktualnie w toku postępowania Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie jest 32 podejrzanych, w tym m.in. obywatele: Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji i Gruzji. Postępowanie, w które zaangażowane zostały służby z Polski, Litwy oraz Niemiec, jest prowadzone w ścisłej współpracy z Eurojustem i Europolem.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił 6 osobom zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczanie granicy państwowej. Czyny zarzucane podejrzanym są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec jednego z podejrzanych, na wniosek Prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec kolejnych 5 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

 

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości