Rząd przekaże 4,5 mld zł dla gmin popegeerowskich

VI edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowaliśmy do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Te obszary zostały pominięte w procesie transformacji przez wcześniejsze władze. Dbamy, aby każdy zakątek Polski był doinwestowany. Dlatego do gmin i powiatów trafi 4,5 mld zł. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe. Nowe przedsięwzięcia w regionach po byłych PGR-ach przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy. Mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać do większych miast w poszukiwaniu zatrudnienia.

4,5 mld zł – środki dla samorządów popegeerowskich

W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Dlatego właśnie powstał Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który zmienia życie mieszkańców na lepsze.

Naszym celem jest tworzenie inwestycji blisko ludzi. Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, które zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki rządowym środkom powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, z których będą korzystać dzieci i młodzież. Samorządy będą budować wodociągi czy kanalizację.

– Dla nas nie ma Polski A, Polski B. Ważne, aby rzeczywiście była jedna. Temu ma służyć również nasz program, który jest fundamentalnie ważny – właśnie dla ziem, gmin popegeerowskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W VI edycji programu, bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa. To jeszcze większa kwota niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po dawnych PGR-ach. Dzięki środkom z tej edycji powstanie ponad:

– 1000 dróg,

– 260 boisk i obiektów sportowych,

– 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi,

– 350 szkół,

– 45 siłowni plenerowych,

– 150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej,

– 60 ośrodków Senior+,

– 300 świetlic i domów kultury.

Realne wsparcie dla samorządów

Nasze małej ojczyzny rozwijają się dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych. W całej Polsce powstaje szereg inwestycji. W III naborze gminy i powiaty otrzymały w sumie ponad 4 mld zł na inwestycje bliskie ludziom. Dofinansowaliśmy blisko 1900 inwestycji z ponad 1300 gmin. Mieszkańcy tych regionów już mogą korzystać z bezpiecznych dróg, które zostały wyremontowane. Dzieci i młodzież mają lekcje w nowych klasach, a po szkole mogą spędzić swój czas wolny na boisku sportowym.

– Niech każdy burmistrz, wójt, starosta lub prezydent miasta zada sobie to pytanie – czy 4 lata wcześniej, 8 lat wcześniej, były takie programy, które tworzyły perspektywy rozwoju gospodarczego, perspektywy przyciągania nowych przedsiębiorców, tworzenia nowych jednostek szpitalnych? – powiedział szef polskiego rządu.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Dotychczas rozstrzygnęliśmy już V edycji. Na ten cel przeznaczyliśmy do tej pory 63,4 mld zł.

– I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

– III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

– IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

– V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Nasza współpraca z samorządami poprawia warunki życia wszystkich Polek i Polaków. Dlatego kontynuujemy program i przeznaczamy pieniądze na kolejne inwestycje.

Wciąż trwa nabór do IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wnioski można składać do 18 września 2023 r. do godz. 17.00.

źródło informacji: PAP Media Room

fot. Gov.pl

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości