KOWES dofinansuje usługi księgowe dla ngo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”  ogłosił uzupełniający nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.


W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 400 zł miesięcznie (80%), a w drugim 300 zł miesięcznie (60%). Nabór ma charakter otwarty i prowadzony jest od dnia 22 lutego 2021 r. do uzyskania 10 poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym formularzy zgłoszeniowych.

,,Ocena formularzy prowadzona będzie na bieżąco. Po zakwalifikowaniu do projektu 10 podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych, tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej poinformujemy o zamknięciu naboru.” informuje w swoim komunikacje KOWES

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://koowes.pl/index.php/2021/02/22/nabor-uzupelniajacy-dofinansowane-uslugi-ksiegowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/?fbclid=IwAR2Yl-Z7actRE9ynPPugUfO4ewqkQUkEBqlBGrLjucdLwkWt7kXDEW_-bTo#more-1374

 

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości