Teren wokół urzędu miasta i gminy w Bodzentynie zmienia swoje oblicze

W ostatnim czasie znacznie zmienił się teren wokół urzędu miasta i gminy w Bodzentynie. Obecnie trwają prace nad konserwacją figury Najświętszej Marii Panny oraz budowany jest podjazd dla niepełnosprawnych

Symboliczne miejsce przy urzędzie, gdzie znajduje się figura Najświętszej Marii Panny, odzyskuje dawny blask. Obecnie trwa drugi etap prac związanych z jej odnową. Projekt zakłada: przygotowanie dokumentacji fotograficznej, odkucie spoin między elementami pomnika, demontaż wszystkich elementów, usunięcie starych spoin i zapraw montażowych z powierzchni elementów figury, wykonanie nowego fundamentu, montaż elementów cokołu oraz montaż figury Madonny na cokole.

Modernizacja pomnika możliwa była dzięki dofinansowaniu od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w wysokości 14 910 zł.

Za kilka dni zakończy się również budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, którzy dotychczas mieli problem, aby komfortowo dostać się do budynku. Dzięki wybudowanej pochylni urząd miasta i gminy w Bodzentynie już wkrótce będzie przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Koszt wykonania inwestycji to blisko 114 000 zł, z czego 35% (ok. 40 000 zł) stanowi dofinansowanie ze środków PFRON.

Fot.: UMiG w Bodzentynie

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości