Kolejne promesy na wozy strażackie dla OSP od WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przekazał 1,2 mln zł w formie promes 8 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa. Środki posłużą na zakup nowych wozów strażackich. Oprócz tego fundusz przekazał pół mln zł na zakup wozu dla strażaków zawodowych.

W ostatnich latach kielecki fundusz na wsparcie strażaków przeznaczył ponad 22,5 mln zł. O liczbach obrazujących wymiar współpracy pomiędzy jednostkami ratowniczo-gaśniczymi a instytucją opowiedział prezes WFOŚiGW Ryszard Gliwiński.

– Przeznaczyliśmy ponad 22,5 mln zł na doposażenie ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Łącznie to 63 wozy strażackie dofinansowane ze środków NFOŚ i WFOŚ. Podpisaliśmy też ponad 1000 umów w ramach programów Mały Strażak i na termomodernizacje strażnic. Sądzę, że w przyszłym roku środki przeznaczone na dofinansowanie jednostek PSP i OSP będą jeszcze wyższe – przekazał Ryszard Gliwiński.

– Przyznajemy kolejne środki dla jednostek OSP, które stoją na straży życia, zdrowia i mienia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Druhowie spełniają też wielką rolę w ochronie środowiska gasząc pożary np. związane z wypalaniem traw – zaznaczyła wiceminister sportu Anna Krupka.

– Dzięki waszej służby możemy czuć się bezpiecznie, dlatego zarówno druhom ochotnikom jak i członkom PSP należą się szczególne wyrazy uznania i podziękowania – podkreśliła poseł Agata Wojtyszek.

Parlamentarzystka przypomniała również o ważnych ustawach przeprocedowanych przez polski parlament, m.in. ustawę modernizacyjną, która pozwoli na budowę poligonu strażackiego w Kielcach oraz ustawę dedykowaną ochotnikom, która sprawiła, że druhowie otrzymują dodatek za swoją służbę.

Poseł Bartłomiej Dorywalski wskazał, że strażacy od lat znajdują się na czele rankingów zaufania społecznego w związku z czym ich służba zasługuje na szczególne wsparcie i uznanie.

– To wypływa z tego, co robicie na rzecz drugiego człowieka, jak działacie i jaką pełnicie misję, to że jesteście jej oddani 24 godziny na dobę. Dla nas, osób pełniących funkcje publiczne, jesteście prawdziwym wzorem do naśladowania, bardzo wam za to dziękujemy – powiedział poseł.

Senator Krzysztof Słoń ocenił, że strażacy wypełniają wiele działań proekologicznych, dlatego wsparcie ze strony WFOŚiGW nie jest niczym dziwnym.

– W swojej codziennej pracy strażacy realizują wiele działań tego typu, związanych z gaszeniem traw, łąk, lasów oraz usuwając zagrożenia chemiczne związane np. z pożarami składowisk odpadów, czy wypadkami komunikacyjnymi – powiedział senator.

Nadbrygadier Krzysztof Ciosek, komendant świętokrzyskiego garnizonu PSP przypomniał, że przekazane dzisiaj 8 promes to tylko część z bieżącego wsparcia płynącego do straży.

– Tylko w tym roku planujemy kupić 26 pojazdów na potrzeby jednostek OSP, do jednostek PSP w regionie planujemy kupić 11 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę z NFOŚ na dofinansowanie zakupu 9 wozów – wymieniał nadbrygadier.

Oprócz 8 promes przekazanych OSP ze Świdna, Kurzelowa, Daleszyc, Łoniowa, Skarżyska-Kamiennej, Waśniowa, Promnika i Wzdołu Rządowego, pół miliona zł popłynęło do świętokrzyskiej PSP na zakup wozu dla strażaków zawodowych.

 

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości