Wniosek inwestora o budowę punktu punktu przeładunku padliny we Włoszczowie zostanie zawieszony

Inwestor złożył kolejny wniosek na modernizację zakładu, który działa bardzo blisko centrum Włoszczowy. To kolejna kontrowersyjna inwestycja firmy. 

W kolejnym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, tym razem dla punktu pozyskiwania i przeładunku surowców inwestor planuje rozbudować obecny zakład i stworzyć m.in. chłodnie do przeładunku i magazynowania, myjnie, budowę zbiorników bezodpływowych oraz zadaszyć rampę dla tirów.

Komunikat gminy 

Informujemy, że do Starosty Włoszczowskiego w dniu 05.02.2024  HARTWIG Spółka z o.o. we Włoszczowie złożyła  wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który zgodnie  z właściwością w dniu 06.02.2024 został przekazany do Burmistrza Gminy Włoszczowa. Wniosek dotyczy punktu pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych we Włoszczowie ul. Przedborska 87.  Wniosek ten niezwłocznie zostanie zweryfikowany pod względem kompletności – zgodnie z art. 52 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości  inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia.

Kompletny wniosek stanowił będzie podstawę wszczęcia postępowania na podstawie art. 61  KPA, które następnie zostanie zawieszone na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy – na podstawie art. 62 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Możliwość zawieszenia postępowania wynika  z podjętej w dniu 23 listopada 2023r. uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włoszczowy w rejonie ulicy Przedborskiej.

Przypominamy, że wyżej wymieniona uchwała podjęta została w celu zabezpieczenia tego terenu przed powstaniem inwestycji mogących niekorzystnie oddziaływać na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości