Cyto Maniek ŚCO w Wilczycach, Bidzinach (gm. Wojciechowice), Tarłowie, Sadowiu, Obrazowie i Lipniku

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w najbliższych dniach Wilczycach, Bidzinach w gminie Wojciechowice, Tarłowie, Sadowiu, Obrazowie i Lipniku. Zapraszamy mieszkanki tych miejscowości na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię.

Mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której mieści się pracownia mammograficzna z bardzo precyzyjnym cyfrowym mammografem oraz gabinet położnej, w najbliższych dniach odwiedzi:

4 lipca Wilczyce (miejsce postoju: przy Centrum Kultury w Wilczycach),

5 lipca Bidziny  w gminie Wojciechowice (parking przy szkole w Bidzinach),

8 lipcaTarłów (przy Urzędzie Gminy),

9-10 lipcaSadowie (przy Urzędzie Gminy)

11 lipca – Obrazów (parking przy Samorządowym Centrum Kultury)

12 lipca – Lipnik (parking za Urzędem Gminy).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązują nowe wytyczne odnośnie wieku, uprawniającego do korzystania z bezpłatnych badań w Programie profilaktyki raka piersi i w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Bezpłatna mammografia – zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest obecnie przeznaczona dla pań w wieku 4574 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata.

Z Programu profilaktyki raka piersi wyłączone są natomiast pacjentkidziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, ze względu na to, że są one objęte opieką w ramach programu “Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie “Nadzór i badania diagnostyczne” realizowanego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z bezpłatnej cytologii w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-64 lat. Zgodnie z programem badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.

Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka jest prowadzona w godzinach 10.00-16.00.  Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Pacjentki mające objawy zakażenia dróg oddechowych, powinny przed wejściem do cytomammobusa założyć maseczkę osłaniającą usta i nos.

Przypominamy, że diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości