Duże Zainteresowanie Kursami Redukującymi Punkty Karne

Od 17 września obowiązują nowe przepisy dotyczące punktów karanych za wykroczenia drogowe. Te regulacje wprowadzają kilka istotnych zmian, w tym możliwość redukcji punktów karnych poprzez udział w specjalnych kursach oraz skrócenie okresu obowiązywania punktów karnych z dwóch lat od wykroczenia na jeden rok od zapłacenia mandatu. Te zmiany cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kierowców.

Nowe przepisy wprowadziły istotne zmiany w systemie kar za wykroczenia drogowe. Limit punktów karnych wynosi teraz 24 punkty dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy powyżej roku, oraz 20 punktów dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. Po przekroczeniu tych limitów prawo jazdy jest zatrzymywane.

Jedną z kluczowych nowości jest możliwość zredukowania liczby punktów karnych poprzez udział w specjalnych kursach. Udział w takim kursie pozwala na zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. To rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród kierowców, którzy chcą uniknąć utraty prawa jazdy.

Agnieszka Kuś, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, podkreśla, że już przed wejściem w życie nowych przepisów wielu zainteresowanych kontaktowało się z WORD, deklarując chęć uczestnictwa w kursach redukujących punkty karne. Obecnie ruszyły już zapisy na takie szkolenia, które obejmują osiem 45-minutowych spotkań, w tym wykłady i praktyczne ćwiczenia.

Artur Pluta, kierownik jednej z kieleckich szkół jazdy, podkreśla, że kolejne zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym wprowadzają pewną niestabilność, ale z perspektywy kierowców możliwość regularnej redukcji punktów karnych jest korzystna. Dla wielu kierowców to dobra wiadomość, ponieważ mają szansę na zredukowanie ilości posiadanych punktów karnych co pół roku.

Osoba, która ukończy kurs redukujący punkty karne, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego odbycie. Na tej podstawie komendant wojewódzki policji zmniejsza o sześć liczbę posiadanych punktów karnych. Kursy te organizowane i prowadzone są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, a opłata za udział w kursie wynosi 900 zł i jest możliwa wyłącznie osobiście. To nowa możliwość, która cieszy kierowców i pomaga utrzymać zdolność do prowadzenia pojazdów bez obawy o zbyt dużą liczbę punktów karnych na koncie.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości