Kolejny wyremontowane drogi w powiecie włoszczowskim

W piątek, 24 listopada br., odbyły się uroczyste odbiory trzech dróg powiatowych przebudowanych i rozbudowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów-Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin” zrealizował Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT”.

Całkowita wartość robót budowlanych to 14 760 100,31 zł, w tym:

  • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14 022 095,29 zł
  • wkład własny powiatu – 378 459,64 zł
  • dofinansowanie Gminy Krasocin (do zadania w Olesznie i Wymysłów-Ludynia) – 324 910,17 zł
  • dofinansowanie Gminy Włoszczowa (do zadania Wymysłów-Ludynia) – 11 698,49 zł
  • dofinansowanie Gminy Secemin (do zadania w Seceminie) – 22 936,72 zł

 

W uroczystym odbiorze trzech odcinków dróg uczestniczyli: Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Norbert Gąsieniec i przedstawiciel wykonawcy – Dyrektor Paweł Macherski.

Dodatkowo, w otwarciu odcinka drogi w miejscowości Secemin uczestniczył Poseł Bartłomiej Dorywalski, Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Zbigniew Matyśkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Krzyżanowski i Wójt Gminy Secemin Tadeusz Piekarski.

Na odbiorze odcinka Wymysłów – Ludynia obecna była Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta, Radny Rady Powiatu Leopold Kwapisz, Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie Grzegorz Dudkiewicz, Radny Rady Miejskiej Michał Szafrański, Dyrektor Biura ds. Inwestycji Urzędu Gminy Włoszczowa Sławomir Owczarek, Sołtys Wymysłowa Łukasz Wolski i poprzedni sołtysi Marek Wolski i Wojciech Trybek.

W odbiorze drogi Oleszno – Wola Świdzińska dodatkowo uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski, Radny Rady Powiatu Leopold Kwapisz, Sołtys Oleszna Małgorzata Skwarek, przedstawiciele RSP Oleszno Jerzy Wosiński i Jerzy Kapelusz oraz członkowie Rady Sołeckiej w Olesznie.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości