Konferencja o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej w Targach Kielce z udziałem polskich firm

Włączenie polskich, w tym także świętokrzyskich firm w proces powojennej odbudowy Ukrainy jest celem konferencji „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”, zaplanowanej na wtorek 21 listopada. W Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkają się przedstawiciele biznesu z Polski i Ukrainy, eksperci, reprezentanci władz i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego.

Wydarzenie rozpoczną prelekcje dotyczące roli partnerstwa polsko-ukraińskiego w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Będzie mowa o sytuacji gospodarczej i kondycji struktur państwowych w tym kraju. Zostaną zaprezentowane potencjalne źródła i sposoby finansowania odbudowy Ukrainy oraz ich dystrybucja. Specjaliści określą znaczenie Polski w powojennej rzeczywistości.

W panelu przeznaczonym dla władz lokalnych będzie mowa o współpracy samorządów dla biznesu. Przedstawiciele władz Kielc i Świętokrzyskiego oraz Winnicy i Obwodu Winnickiego zaprezentują znaczenie partnerstw regionalnych i lokalnych w kontaktach dwustronnych Polski i Ukrainy na przykładzie 65-letniej współpracy.

 

Agenda:

09:30-10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:05 Otwarcie konferencji, powitania oraz wprowadzenie

10:05-10:35 Wystąpienia inauguracyjne: Volodymyr Groysman, premier Ukrainy, przewodniczący Rady Najwyższej w latach 2014-2019 (online); Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister oraz wiceminister w obszarach gospodarki i pracy, wieloletni poseł na Sejm RP

10:35-11:35 Panel władz lokalnych: 65 lat współpracy Kielc i Winnicy. Wsparcie władz lokalnych i regionalnych w budowie dwustronnych więzi ekonomicznych oraz promocja potencjału gospodarczego – Bogdan Wenta, prezydent Kielc; Andriy Ocheretny, zastępca Mera Winnicy;

      Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Serhiy Zditovetsʹkyy, zastępca przewodniczącego Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej; Viacheslav Sokolovyi, przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej; Iwan Stolbovyj, Mer Bałakliji (TBC)

11.35-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Panel biznesowy: Case study firm z Kielc i Winnicy prowadzących biznes na rynku sąsiedniego państwa. Narzędzia i mechanizmy wsparcia polskich inwestycji w Ukrainie oraz ukraińskich w Polsce

13.30-13.35 Zakończenie części konferencyjnej

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości