PGE Mecenasem Muzeum Narodowego w Kielcach

PGE Polska Grupa Energetyczna objęła mecenatem Muzeum Narodowe w Kielcach, tym samym zostając Mecenasem Muzeum. Umowa współpracy została podpisana 12 maja 2023 roku w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

„Muzeum Narodowe w Kielcach jako polska instytucja muzealna z ponad 100-letnią tradycją, od dzisiaj zostaje włączone w krąg muzeów objętych mecenatem PGE – razem z Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Lublinie oraz Zamkiem Królewskim na Wawelu. Nasze zaangażowanie w projekty kulturalne obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim aktywne promowanie kultury i zachęcanie do kontaktu z nią. Poprzez mecenat Muzeum Narodowego w Kielcach chcemy przybliżyć tę placówkę szerszej publiczności i zarazem pokazać, że mniejsze instytucje kultury, jak ta w Kielcach, mają wiele do zaoferowania, a ich zbiory dorównują tym z największych polskich miast – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – W myśl hasła z naszej zeszłorocznej kampanii kulturalnej >>Zapraszamy wszystkich do bywania<<, liczę, że mecenat PGE nad Muzeum Narodowym w Kielcach przyczyni się do upowszechnienia wizerunku muzeum, jako miejsca otwartego i przyjaznego dla publiczności, proponującego nowe, interesujące projekty” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

„Opieka mecenasa, jakim jest PGE Polska Grupa Energetyczna, daje Muzeum Narodowemu w Kielcach, jednej z ważniejszych polskich instytucji muzealnych, duże poczucie oparcia i stabilizacji, niezwykle potrzebnych w pracy i różnorodnych działaniach koncepcyjnych. Ufam, że stanie się przykładem współpracy opartej na zasadach wzajemnego zaufania i wspólnych realizacji dla dobra kultury, dziedzictwa i społeczeństwa” – mówi Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.

W ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach PGE obejmie mecenatem wszystkie wydarzenia i wystawy organizowane w siedzibie głównej Muzeum, jak i wystawy stałe: w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Archeologicznym w Wiślicy. Współpraca obejmie także realizację licznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Jednym z filarów strategii sponsoringowej Grupy PGE jest wsparcie ważnych instytucji kultury w kraju. Obecnie realizowana jest współpraca m.in. z Muzeami Narodowymi w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz filharmoniami w tym m.in. z Filharmonią Narodową w Warszawie, Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera, Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ale też z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Prowadzone działania są świadome, przemyślane, długofalowe i spójne z działalnością biznesową.

Kulturalna aktywność obejmuje także zachęcanie wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W tym celu w ub. r. PGE zrealizowała kampanię „Zapraszamy wszystkich do bywania” której celem było zachęcanie do korzystania z dóbr kultury.

PGE realizuje także szereg działań edukacyjnych, promujących bogactwo i potencjał kulturowy, służących popularyzacji i promocji kultury, rozwijających umiejętności plastyczne i wrażliwość na sztukę. W 2022 roku Fundacja PGE zrealizowała konkurs pn. „Spotkania ze sztuką”, dzięki któremu uczniowie ze szkół w mniejszych miejscowościach mogli rozwinąć swoje umiejętności malarskie oraz odwiedzić Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie i Lublinie. W lekcjach muzealnych w ramach konkursu wzięło udział blisko 2000 uczniów i nauczycieli. W b.r. odbędzie się druga edycja konkursu, która obejmie także Muzeum Narodowe w Kielcach.

Posiadające ponad 100-letnią historię Muzeum Narodowe w Kielcach ma główną siedzibę w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, jednej z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów. W kolekcji muzeum znajdują się cenne eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, literatury, archeologii i przyrody. Wśród nich warto wymienić interesujące zbiory sztuki nowoczesnej czy ceramiki ćmielowskiej z przełomu XIX i XX wieku, jak i dwudziestolecia międzywojennego. Muzeum posiada pięć oddziałów, z których trzy mają status Pomnika Historii. W Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, można się przenieść w czasy wybitnych polskich pisarzy. Muzeum Dialogu Kultur to nowoczesne, interaktywne miejsce spotkań, umożliwiające poznanie innych kultur i tradycji. Natomiast w „najmłodszym” oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, czyli Muzeum Archeologicznym w Wiślicy obejrzeć można relikty świątyń romańskich oraz unikatową w skali świata płytę orantów. Ponadto, Muzeum oferuje wystawy czasowe będące prezentacją różnego rodzaju twórczości.

 

 

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości