Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji obwodnicy Starachowic

Kielecki oddział GDDKiA podpisał umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej 42. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic.

Dokumentacje przygotuje firma Mosty Katowice. Kontrakt opiewa na 6,6 mln złotych.

ZOBACZ TEŻ: Bartkiewicz: W ostatnich dniach złoty tracił na wartości

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, powiedział podczas wideokonferencji, że nowa droga, która w założeniu ma mieć około 14 kilometrów długości, nie tylko odciąży komunikacyjnie miasto, ale też usprawni dojazd do rozwijającej się Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

„Rozwiązując problemy komunikacyjne rząd premiera Mateusza Morawieckiego skupia się nie tylko na doraźnych i bieżących rozwiązaniach transportowych, które ułatwiają życie mieszkańców danego regionu. Chcemy, aby inwestycje drogowe służyły także do rozwoju gospodarczego, podnoszenia wartości terenów gospodarczych, a przez to wartości konkretnych miast” – oświadczył Weber.

Zwracał uwagę, że konieczność budowy obwodnicy Starachowic wielokrotnie sygnalizował poseł Krzysztof Lipiec. Podkreślał również, że na tempo procesu inwestycyjnego wpływa dobra współpraca z samorządowcami i wojewodą.

Weber dodał, że budowa obwodnicy Starachowic jest jednym z elementów dużego programu inwestycyjnego realizowanego w woj. świętokrzyskim. Zaznaczył, że na terenie powiatu starachowickiego rozpoczęły się już prace przy budowie obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej 42. Ponadto w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic zapisano także obwodnice Chmielnika i Osieka. Oprócz tego program budowy dróg krajowych zakłada powstanie obwodnic Morawicy i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Resort infrastruktury będzie także finansować odbudowę mostu na Wiśle w Sandomierzu i m.in. budowę obwodnicy Opatowa w ciągu trasy S74. Weber zapewnił, że środki na realizację tych inwestycji są zabezpieczone.

„Skala inwestycji w województwie świętokrzyskim jest na bardzo dużym poziomie. Cieszę się, że możemy realizować tutaj wielkie programy drogowe” – mówił wiceminister.

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski powiedział, że województwo świętokrzyskie przez lata było zapominane w programach rządowych. „Cieszę się, że jestem świadkiem dziejowych zmian i reprezentuję rząd, który pochyla się nad problemami mniejszych województw. Tak dużej liczby inwestycji implementowanych w tym regionie nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Świętokrzyskie dołącza do tych województw, które kojarzą się nie tylko z zielonymi płucami i gospodarką rolną, ale staje się również centrum rozwoju przemysłu” – mówił Koniusz.

Zwycięzca przetargu firma Mosty Katowice będzie miała za zadanie opracowanie wariantów przebiegu obwodnicy Starachowic. Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 14 km. W ramach inwestycji jest planowana budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych.

Firma została zobowiązana do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało przygotowanie materiałów potrzebnych do przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Paweł Tyllcki, pełnomocnik zarządu firmy Mosty Katowice, podkreślał, że będzie to wymagająca inwestycja. Zapewnił jednocześnie, że zadanie zostanie wykonane w terminie.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

Nowa droga ma ułatwić podróżowanie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z realizowaną obwodnicą Wąchocka, co poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

wdz/ mmu/

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości