Pracownik szyty na miarę – trwa rekrutacja

Do końca miesiąca trwa rekrutacja do nowego projektu „Pracownik szyty na miarę”. To nowy, pilotażowy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, realizowany w partnerstwie z Wojewódzką Komendą Świętokrzyskich Ochotniczych Hufców Pracy.

Projekt skierowany jest do miro i małych przedsiębiorstw, które zmagają się z problemem znalezienia pracownika takiego, którego umiejętności i kompetencje byłyby dopasowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W projekcie zatrudnienie znajdzie 50 osób bezrobotnych, którzy mają mniej niż 30 lat i są zarejestrowani w urzędach pracy.

Celem projektu jest dobór odpowiednich kandydatów do potrzeb pracodawcy – czyli tytułowe „uszycie pracownika” na miarę potrzeb przedsiębiorstwa.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

1. Mikro i małych przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego, (zatrudniających do 49 pracowników), zainteresowanych przyjęciem na staż, a następnie zatrudnieniem młodych bezrobotnych, z wykorzystaniem wsparcia proponowanego w ramach projektu;

2. Osoby bezrobotne, które:

– nie ukończyły 30 roku życia;

– są zarejestrowane w miejskim lub powiatowych urzędach pracy województwa świętokrzyskiego;

– chcą podjąć staż i zatrudnienie, podnosić i rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.

Szczególnie zachęcamy osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii koronawirusa oraz pracodawców, którzy zanotowali spadek obrotów wskutek wprowadzonych obostrzeń sanitarnych.

Projekt przewiduje: znalezienie dla uczestnika miejsca pracy dopasowanego do jego predyspozycji z gwarancją zatrudnienia na 9 miesięcy, wsparcie doradcy zawodowego, możliwość podniesienia umiejętności poprzez szkolenia zawodowe związane z wykonywaniem obowiązków na nowym stanowisku pracy.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

KORZYŚCI DLA MŁODYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

Aby przystąpić do projektu wystarczy zgłosić się do WUP lub OHP.

Dokumenty do pobrania

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości