Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach kolejną instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury

Od dziś kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego – wraz z Województwem Świętokrzyskim ­– współprowadzić będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokument uroczyście sygnowali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski.
Ministerstwo zobowiązało się wspierać kielecki teatr kwotą nie mniejszą niż 1 milion złotych przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy. Ponadto w latach 2023-2024 resort kultury przeznaczy 20 milionów złotych na remont zabytkowej siedziby teatru przy ulicy Sienkiewicza.

Teatr w Kielcach jest 32. instytucją, którą Ministerstwo mówiąc kolokwialnie bierze na tzw. współprowadzenie, czyli wspiera z budżetu centralnego instytucje kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym, instytucje o poziomie na tyle istotnym, że państwo polskie bierze odpowiedzialność za ich funkcjonowanie. To współprowadzenie, to nie tylko stała dotacja z budżetu, ale także dostęp priorytetowy do wsparcia celowego, czy też do różnego typu wsparcia związanego z inwestycją. Co w przypadku teatru kieleckiego jest szczególnie ważne – mówił  wicepremier Piotr Gliński.

Rozpoczęcie generalnego, kilkuletniego remontu teatru ma się rozpocząć jeszcze w  2020 roku. W planach jest modernizacja głównego budynku (z zachowaniem zabytkowego charakteru i odtworzeniem historycznych detali), modernizacja sceny wprowadzająca nowoczesną technologię sceniczną, termomodernizacja, wymiana instalacji, budowa studia nagrań, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szacowany koszt tego remontu to ok. 95 mln zł. Dzięki tej inwestycji miłośnicy sztuki teatralnej, której patronuje grecka muza Melpomena, otrzymają jedną z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych scen w Polsce.

Dzisiejszy dzień jest bardzo istotny dla samorządu województwa świętokrzyskiego i dla teatru w Kielcach. Bardzo się cieszymy, że pod skrzydła pana premiera została przygarnięta kolejna nasza instytucja samorządowa. Samorząd województwa dołoży wszelkich starań,  aby placówka spełniała wymogi dla instytucji kultury na obecny czas. Jednocześnie deklaruję, że w dalszym ciągu będziemy się starali utrzymywać wysoki poziom artystyczny, żebyśmy tego zaufania, jakie w tym momencie składając podpisy pod umową na współprowadzenie i wsparcie inwestycyjne, nie zawiedli – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

Teatr imienia Stefana Żeromskiego będzie trzecią świętokrzyską instytucją współprowadzoną przez resort kultury i dziedzictwa narodowego. Dotychczas były to Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

„Mając na uwadze potrzebę pełnego wykorzystania potencjału artystycznego, zapewnienia stabilnego rozwoju oraz istotnego zwiększenia możliwości twórczych Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, jak również tradycję tej instytucji, a także dziedzictwo polskiej sztuki scenicznej, etos zespołowości oraz rolę, jaką odgrywa w swoim regionie […]” – czytamy w preambule podpisanej dziś umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury.

fot. MKiDN/UMWŚ

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości