Proekologicznie w Małachowie

Kompleksową modernizację energetyczną przejdą dwa budynki placówki opiekuńczo – wychowawczej w Małachowie. Na ten cel powiat ostrowiecki pozyskał ponad 1, 3 miliona złotych unijnego dofinansowania. Umowę w tej sprawie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowskiwicemarszałek Renata Janik, starosta powiatu ostrowieckiego Marzena Dębniak, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Andrzej Jabłoński i skarbnik powiatu ostrowieckiego Julita Szewczyk.

– To kolejny projekt, który wpisuje się w działania proekologiczne, służące poprawie stanu powietrza. To istotne, szczególnie w kontekście stawianego przez samorząd województwa celu, jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt, który realizować będzie powiat ostrowiecki, zakłada głęboką, kompleksową modernizację energetyczną dwóch budynków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Małachowie. W jego ramach przewidziano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę i izolację pokrycia dachowego, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian i stropu wraz z dociepleniem skosów dachowych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne.

– Realizowane działania przyniosą pozytywne skutki w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania na stan środowiska, powodując zmniejszenie ilość emisji dwutlenku węgla, wynikające z ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Poza niekwestionowanymi korzyściami ekonomicznymi, efektywność energetyczna jest najskuteczniejszym działaniem w walce ze smogiem i dążeniem do podniesienia jakości powietrza – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Projekt Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2 realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Jego całkowita wartość  to  2 mln 118 tys. zł, z czego  unijne dofinansowanie zamknęło się w kwocie 1 mln 356 tys. zł. Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2022 r.

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości