Dotacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla młodych na założenie własnej firmy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój #POWER jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia i chciałyby założyć własną firmę. Do udziału w projekcie zachęca Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Projekt jest adresowany do osób, które nie ukończyły 30 roku życia i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku oraz pozostają bierne zawodowo lub bezrobotne. Nie muszą być przy tym zarejestrowane w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy. Muszą za to mieć pomysł i chęć na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

ZOBACZ TEŻ: Otworzono nowoczesny komisariat policji w Chęcinach

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój #POWER obejmuje dotacje na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie szkoleniowe i pomostowe ułatwiające prowadzenie firmy na samym początku.

Instytucją zarządzającą całym projektem jest Ministerstwo Rozwoju. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełni rolę pośrednika.

Osoby pozostające bez pracy będą się mogły starać o 23 tys. zł wsparcia na wystartowanie z biznesem. Ponadto przez sześć miesięcy mogą liczyć na wypłaty świadczenia pomostowego, które w zależności od projektu ma wynosić od 1900 do 2600 zł.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: www.power.wup.kielce.pl