16 lipca 2020

Bezrobotni powyżej 30. roku życia z województwa świętokrzyskiego mogą zdobyć dotacje

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach rozpoczęła realizację projektu pt. „HerOSI Biznesu” w ramach Poddziałania 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (dotacje) – OSI (obszary wiejskie […]