8 września 2020

Radni województwa zgodzili się na zmianę granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Radni sejmiku województwa świętokrzyskiego poparli projekt zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zakłada on zmniejszenie obszaru parku o tereny otaczające klasztorne zabudowania na Świętym Krzyżu, a po poszerzenie granic o ponad 68 ha w gminach Waśniów i Nowa Słupia. Projekt […]